ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0410F เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน (070220)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0410F เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน (070220)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม
ราคาเริ่มต้น 87,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-10SEP19-7FEB20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
แฟรงค์เฟิร์ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก(มรดกโลก) ล่องเรือแม่น้ำไรน์
– ค็อกเค่ม –เทรียร์–ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์– บรัสส์เซล
– ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์ (มรดกโลก) –ล่องเรือ
– หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) –เดลฟ์ อูเทรคต์
– ปราสาทเดอฮาร์–อัมสเตอร์ดัม –โฮร์น –อีดัม –โวลันดัม
–กีธูร์น –ล่องเรือ – ไนเมเก้น – ดูสเซลดอร์ฟ
– มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก –โคเบลนซ์
–ลิมเบิร์ก –แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 แฟรงค์เฟิร์ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก(มรดกโลก) ล่องเรือแม่น้ำไรน์– ค็อกเค่ม –เทรียร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เทรียร์(มรดกโลก) –ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์– บรัสส์เซล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 บรัสส์เซล– ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์ (มรดกโลก) –ล่องเรือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 บรูจจ์ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) –เดลฟ์ อูเทรคต์– ปราสาทเดอฮาร์–อัมสเตอร์ดัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อัมสเตอร์ดัม –โฮร์น –อีดัม –โวลันดัม –อัมสเตอร์ดัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 อัมสเตอร์ดัม –กีธูร์น –ล่องเรือ – ไนเมเก้น – ดูสเซลดอร์ฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ดูสเซลดอร์ฟ – มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก –โคเบลนซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 โคเบลนซ์ –ลิมเบิร์ก –แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  Day10 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : แฟรงค์เฟิร์ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก(มรดกโลก) ล่องเรือแม่น้ำไรน์– ค็อกเค่ม –เทรียร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เทรียร์(มรดกโลก) –ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์– บรัสส์เซล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บรัสส์เซล– ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์ (มรดกโลก) –ล่องเรือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บรูจจ์ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) –เดลฟ์ อูเทรคต์– ปราสาทเดอฮาร์–อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม –โฮร์น –อีดัม –โวลันดัม –อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม –กีธูร์น –ล่องเรือ – ไนเมเก้น – ดูสเซลดอร์ฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ดูสเซลดอร์ฟ – มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก –โคเบลนซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : โคเบลนซ์ –ลิมเบิร์ก –แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0410F เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน (070220)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com