ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0309M ยุโรปแอลป์ 9 วัน (จุงเฟรา) เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ (291219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0309M ยุโรปแอลป์ 9 วัน (จุงเฟรา) เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ (291219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 72,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-29DEC19-7JAN20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค –โอเบอรามาเกา –โฮเฮนชวานเกา 
– ปราสาทนอยชวานชไตน์ –เคมพ์เทิน
–ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
–เบิร์ชเทสกาเด้น -ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ 
- หลังคาทองคำ- ซุก-อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้ง
-อินเทอร์ลาเค่น –กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า 
–ไคลน์ไชเด็ค - ทิทิเช่– น้ำตกไรน์ - ซูริค - ช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิวนิค –โอเบอรามาเกา –โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ –เคมพ์เทิน
X อาหาร อาหาร
  Day3 เคมพ์เทิน –ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซอลส์เบิร์ก –เบิร์ชเทสกาเด้น -ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ - หลังคาทองคำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อินสบรูกซ์ - ซุก-อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day6 อินเทอร์ลาเค่น –กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค - ทิทิเช่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ทิทิเช่– น้ำตกไรน์ - ซูริค - ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day8 ซูริค -กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค –โอเบอรามาเกา –โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ –เคมพ์เทิน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เคมพ์เทิน –ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซอลส์เบิร์ก –เบิร์ชเทสกาเด้น -ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ - หลังคาทองคำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินสบรูกซ์ - ซุก-อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเค่น –กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค - ทิทิเช่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทิทิเช่– น้ำตกไรน์ - ซูริค - ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ซูริค -กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0309M ยุโรปแอลป์ 9 วัน (จุงเฟรา) เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ (291219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 54,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com