ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209H ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (211020)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209H ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (211020)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-16MAR-21OCT20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา 
ชิมขาหมูเยอรมัน  – ฟุสเซ่น                   
เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ 
ซาลส์บวร์ก  – อุทยานมิราเบลล์ 
ฮัลสตัทท์ – ปราสาทคลุมลอฟ
เมืองมรดกโลกเชสกี้คลุมลอฟ 
เขตเมืองเก่า – ปร้าก - สะพานชาร์ลส์ 
เข้าชมภายในปราสาทปร้าก 
บราติสลาวา(สโลวาเกีย) 
ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ (ฮังการี) 
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
คาสเซิ่ล ฮิลล์ 
ป้อมฟิชเชอร์แมน 
เวียนนา(ออสเตรีย)
ช้อปปิ้งOutlet Parndorf 
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
สวนสตัดปาร์ค 
อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ - ฮัลสตัทท์ – พักเมืองฮัลสตัทท์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฮัลสตัทท์ – เมืองมรดกโลกเชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - เขตเมืองเก่า – ปร้าก – เขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ลส์
อาหาร อาหาร X
  Day5 ปร้าก – เข้าชมภายในปราสาทปร้าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - ปราสาทบราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ – คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 บูดาเปสต์ – ช้อปปิ้งOutlet Parndorf – เวียนนา(ออสเตรีย) - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหาร X อาหาร
  Day8 สวนสตัดปาร์ค – อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ – เดินทางกลับ
อาหาร X X
  Day9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ - ฮัลสตัทท์ – พักเมืองฮัลสตัทท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮัลสตัทท์ – เมืองมรดกโลกเชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - เขตเมืองเก่า – ปร้าก – เขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ปร้าก – เข้าชมภายในปราสาทปร้าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - ปราสาทบราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ – คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ช้อปปิ้งOutlet Parndorf – เวียนนา(ออสเตรีย) - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สวนสตัดปาร์ค – อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209H ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (211020)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com