ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR1608S แกรนด์ บอสเนีย 8 วัน (230320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR1608S แกรนด์ บอสเนีย 8 วัน (230320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-9SEP19-23MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
ซารางเยโว- ชมเมือง- ทราฟนิค 
-จาจ์ส - ชมน้ำตกพลิวา - บีฮัช
- หมู่บ้านโอราซาส - UND NATIONAL PARK 
- น้ำตกสตรัคบุค - โมสตาร์- บลากายจ์
- โพซิเทล - น้ำตกคราวิซ- คอนยิค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 ซารางเยโว- ชมเมือง
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซารางเยโว- ทราฟนิค -จาจ์ส - ชมน้ำตกพลิวา - บีฮัช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 บีฮัช - หมู่บ้านโอราซาส - UND NATIONAL PARK - น้ำตกสตรัคบุค - โมสตาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โมสตาร์- บลากายจ์- โพซิเทล - น้ำตกคราวิซ - โมสตาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โมสตาร์- คอนยิค - ซารางเยโว
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ซารางเยโว
อาหาร X X
  Day8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซารางเยโว- ชมเมือง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซารางเยโว- ทราฟนิค -จาจ์ส - ชมน้ำตกพลิวา - บีฮัช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บีฮัช - หมู่บ้านโอราซาส - UND NATIONAL PARK - น้ำตกสตรัคบุค - โมสตาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โมสตาร์- บลากายจ์- โพซิเทล - น้ำตกคราวิซ - โมสตาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โมสตาร์- คอนยิค - ซารางเยโว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซารางเยโว
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR1608S แกรนด์ บอสเนีย 8 วัน (230320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com