ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0507F เยอรมัน-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วัน (230320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0507F เยอรมัน-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วัน (230320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-24FEB-23MAR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน QR
แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าดำ
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ –  ซาฟเฮาส์เซ่น
นํ้าตกไรน์ - ซุก – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต
สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต
มหาวิหารซาเครเกอร์ - City Tour – Duty Free
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 โดฮา –แฟรงค์เฟิร์ต –กอลมาร์– ทิทิเช่– ป่าดำ –ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่
X อาหาร อาหาร
  Day3 ทิทิเช่– ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์–ลิกเทนสไตน์– ซุก–ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day4 ลูเซิร์น –กรินเดลวาลด์– นั่งรถไฟชมวิวพชิิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ดีจอง – มหานครปารีส –ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์–ล่องเรือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปารีส – City Tour – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา –แฟรงค์เฟิร์ต –กอลมาร์– ทิทิเช่– ป่าดำ –ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทิทิเช่– ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์–ลิกเทนสไตน์– ซุก–ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ลูเซิร์น –กรินเดลวาลด์– นั่งรถไฟชมวิวพชิิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดีจอง – มหานครปารีส –ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์–ล่องเรือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปารีส – City Tour – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0507F เยอรมัน-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วัน (230320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com