ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0308L มินิ ลิขิตรัก เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน (311219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0308L มินิ ลิขิตรัก เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน (311219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-11SEP-31DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
มิวนิค –เอททัล–โอเบอรามาเกา 
- ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น 
–โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์
– คอนสแตนซ์- ซูริค -กรินเดลวาลด์ 
– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า 
–ไคลน์ไชเด็ค -อินเทอร์ลาเก้น– ทะเลสาบเบลาซี
– ซุก–ลูเซิร์น– ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัม ไรน์
– ป่าดำ - ทิทิเซ่ – ซูริค – ช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิวนิค –เอททัล–โอเบอรามาเกา - ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฟุสเซ่น –โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์– คอนสแตนซ์- ซูริค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซูริค -กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค -อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบเบลาซี– ซุก–ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัม ไรน์– ป่าดำ - ทิทิเซ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ทิทิเซ่– ซูริค – ช้อปปิ้ง –เดินทางกลับ
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค –เอททัล–โอเบอรามาเกา - ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น –โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์– คอนสแตนซ์- ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซูริค -กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค -อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบเบลาซี– ซุก–ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัม ไรน์– ป่าดำ - ทิทิเซ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทิทิเซ่– ซูริค – ช้อปปิ้ง –เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0308L มินิ ลิขิตรัก เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 54,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com