ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0308L มินิ ลิขิตรัก เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน (280320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0308L มินิ ลิขิตรัก เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน (280320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-25SEP19-28MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
มิวนิค - เอททัล - โอเบอรามาเกา
ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น
โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานชไตน์
คอนสแตนซ์ - กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค - อินเทอร์ลาเก้น-ทะเลสาบเบลาซี
ซุก - ลูเซิร์น - ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัม ไรน์ 
ป่าดำ - ทิทิเซ่ – ล่องเรือ - ซูริค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิวนิค –เอททัล–โอเบอรามาเกา - ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฟุสเซ่น –โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์– คอนสแตนซ์- ซูริค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซูริค -กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค -อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบเบลาซี– ซุก–ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัม ไรน์– ป่าดำ - ทิทิเซ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ทิทิเซ่– ซูริค – ช้อปปิ้ง –เดินทางกลับ
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค –เอททัล–โอเบอรามาเกา - ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ - ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น –โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์– คอนสแตนซ์- ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซูริค -กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค -อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบเบลาซี– ซุก–ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัม ไรน์– ป่าดำ - ทิทิเซ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทิทิเซ่– ซูริค – ช้อปปิ้ง –เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
29 ม.ค. 63 - 05 ก.พ. 63
53,900
69,800
-
53,900
-
05 - 12 ก.พ. 63
53,900
69,800
-
53,900
-
12 - 19 ก.พ. 63
53,900
69,800
-
53,900
-
19 - 26 ก.พ. 63
53,900
69,800
-
53,900
-
04 - 11 มี.ค. 63
53,900
69,800
-
53,900
-
11 - 18 มี.ค. 63
53,900
69,800
-
53,900
-
18 - 25 มี.ค. 63
53,900
69,800
-
53,900
-
28 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63
54,900
70,800
-
54,900
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0308L มินิ ลิขิตรัก เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน (280320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com