ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0210F ยุโรปตะวันออก 10 วัน (130320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0210F ยุโรปตะวันออก 10 วัน (130320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-13-22MAR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน QR
แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นูเรมเบิร์ก
คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก
มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ - ฮัลล์สตัทท์
บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
เอสเตอร์กอม - เซนเท็นเดร – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
Outlet Parndorf - เวียนนา - พระราชวัง เบลวีเดียร์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ถนนคาร์ทเนอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นูเรมเบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูเวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เวียนนา - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เอสเตอร์กอม - เซนเท็นเดร – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 บูดาเปสต์– ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - Outlet Parndorf
อาหาร อาหาร X
  Day9 บราติสลาวา – เวียนนา - พระราชวัง เบลวีเดียร์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นูเรมเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูเวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เวียนนา - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เอสเตอร์กอม - เซนเท็นเดร – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : บูดาเปสต์– ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - Outlet Parndorf
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : บราติสลาวา – เวียนนา - พระราชวัง เบลวีเดียร์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0210F ยุโรปตะวันออก 10 วัน (130320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com