ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0208M ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0208M ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 43,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-14SEP-30DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
มิวนิค –โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา 
- ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ 
– ซาลส์บวร์ก –อุทยานมิราเบลล์ –ฮัลสตัทท์
- พัสเซา–เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) 
– ปราสาทคลุมลอฟ - ปร๊าก ปราสาทปร๊าก 
– เขตเมืองเก่า –อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์
- ปร๊าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา 
- บูดาเปสต์ (ฮังการี ) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 
–ฮีโร่ สแควร์ -คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน 
- ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
- เวียนนา– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
– สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิวนิค –โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก –อุทยานมิราเบลล์ –ฮัลสตัทท์- พัสเซา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พัสเซา –เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ - ปร๊าก ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า –อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปร๊าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี ) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น –ฮีโร่ สแควร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf- เวียนนา
อาหาร อาหาร X
  Day7 เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค- โบสถ์เซนต์สตีเฟน –เดินทางกลับ
อาหาร X X
  Day8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค –โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค – ซาลส์บวร์ก –อุทยานมิราเบลล์ –ฮัลสตัทท์- พัสเซา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พัสเซา –เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ - ปร๊าก ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า –อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปร๊าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี ) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น –ฮีโร่ สแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf- เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค- โบสถ์เซนต์สตีเฟน –เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0208M ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 54,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com