ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WOS0209V ยุโรปตะวันออก 9 วัน (090420)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WOS0209V ยุโรปตะวันออก 9 วัน (090420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 75,900
รหัสทัวร์ THW6-OS-EU-9-20APR20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน OS
เวียนนา(ออสเตรีย) –  ฮัลสตัทท์ 
ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ 
เขตเมืองเก่า – ปร้าก  
มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา 
เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ 
เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) 
ปราสาทคลุมลอฟ 
เข้าชมภายในปราสาทปร๊าก 
อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์ 
บราติสลาวา(สโลวาเกีย) 
ปราสาทบราติสลาวา 
บูดาเปสต์ (ฮังการี) 
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ 
คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน  
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ 
ช้อปปิ้งOutlet Parndorf 
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
สวนสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 เวียนนา(ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ - เขตเมืองเก่า
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฮัลสตัทท์ – มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มิวนิค – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ - เขตเมืองเก่า – ปร้าก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปร๊าก – เข้าชมภายในปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปร๊าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf – เวียนนา(ออสเตรีย)
อาหาร อาหาร X
  Day8 เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสตัดปาร์ค - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  Day9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เวียนนา(ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ - เขตเมืองเก่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮัลสตัทท์ – มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิวนิค – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ - เขตเมืองเก่า – ปร้าก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปร๊าก – เข้าชมภายในปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปร๊าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf – เวียนนา(ออสเตรีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสตัดปาร์ค - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WOS0209V ยุโรปตะวันออก 9 วัน (090420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com