ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0208P ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน (260320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0208P ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน (260320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THW6-EY-EU-19MAR-26MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EY
มิวนิค – ซาลส์บวร์กอุทยานมิราเบลล์ 
ฮัลสตัทท์ – พัสเซา  – กรุงปร๊าก   
เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)
สะพานชาร์ลส์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส 
บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา 
กรุงบูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์
กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 
ฮีโร่ สแควร์ - ล่องเรือชมวิว สองฝั่งแม่น้ำดานูบ
Outlet Parndorf – ซังท์เพิลเทิน
เมลค์  – โรเซนฮาร์ม - โรเซนฮาร์ม 
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – อินโกลสตัดท์
 ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิวนิค – ซาลส์บวร์กอุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา
X อาหาร อาหาร
  Day3 พัสเซา - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส
อาหาร อาหาร X
  Day4 กรุงปร๊าก - บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - ล่องเรือชมวิว สองฝั่งแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf – ซังท์เพิลเทิน
อาหาร อาหาร X
  Day6 ซังท์เพิลเทิน – เมลค์ – เที่ยวชมเมือง – โรเซนฮาร์ม – เที่ยวชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 โรเซนฮาร์ม - มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – อินโกลสตัดท์ - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
อาหาร X X
  Day8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค – ซาลส์บวร์กอุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พัสเซา - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : กรุงปร๊าก - บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - ล่องเรือชมวิว สองฝั่งแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf – ซังท์เพิลเทิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ซังท์เพิลเทิน – เมลค์ – เที่ยวชมเมือง – โรเซนฮาร์ม – เที่ยวชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : โรเซนฮาร์ม - มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – อินโกลสตัดท์ - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0208P ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน (260320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com