ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TGMUC01 เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย ซุปตาร์ ยอดฮิต 4 คันทรี 8 วัน 5 คืน (230520)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TGMUC01 เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย ซุปตาร์ ยอดฮิต 4 คันทรี 8 วัน 5 คืน (230520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ราคาเริ่มต้น 42,888
รหัสทัวร์ THT18-TG-EU-3MAR-23MAY20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์
ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท 
เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส 
สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บูดาเปสต์
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง เอาท์เลท - เวียนนา 
พระราชวัง ฮอฟบวร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซาลส์บูร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บูดาเปสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง เอาท์เลท - เวียนนา
อาหาร อาหาร X
  Day7 เวียนนา - พระราชวัง ฮอฟบวร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา
อาหาร X X
  Day8 เวียนนา - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาลส์บูร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บูดาเปสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง เอาท์เลท - เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : เวียนนา - พระราชวัง ฮอฟบวร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : เวียนนา - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TGMUC01 เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย ซุปตาร์ ยอดฮิต 4 คันทรี 8 วัน 5 คืน (230520)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com