ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QR213 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (060620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QR213 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (060620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 44,900
รหัสทัวร์ THB12-QR-EU-22MAR-6JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์
มิวนิค - ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล
ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice
เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์
ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า
ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก)
เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Outlet in Parndof
บูดาเปสต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา
X X X
  Day2 สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเปสต์
อาหาร X อาหาร
  Day7 บูดาเปสต์ – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport
อาหาร อาหาร X
  Day8 ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเปสต์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูดาเปสต์ – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QR213 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (060620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com