ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 ค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 ค
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 44,900
รหัสทัวร์ THB12-QR-EU-17SEP-29OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - มิวนิค
– ซาลซ์บูร์ก์ – สวนมิราเบล -ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice
- เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – Mill Colonnade -ปราก สาธารณรัฐเช็ก
– กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก)
– เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรนุน์(ถ่ายรูปด้านนอก) 
- McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
- สะพานเชน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา
X X X
  Day2 สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - มิวนิค
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก์ – สวนมิราเบล -ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – Mill Colonnade -ปราก สาธารณรัฐเช็ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรนุน์(ถ่ายรูปด้านนอก) - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
อาหาร X อาหาร
  Day7 สะพานเชน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – สนามบิน - ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศ การ์ต้า
อาหาร อาหาร X
  Day8 ท่าอากาศยานโดฮา –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - มิวนิค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก์ – สวนมิราเบล -ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – Mill Colonnade -ปราก สาธารณรัฐเช็ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรนุน์(ถ่ายรูปด้านนอก) - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สะพานเชน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – สนามบิน - ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศ การ์ต้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานโดฮา –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 ค
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com