ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG019 Beautiful Romance Europe ออสเตรีย เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 11
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG019 Beautiful Romance Europe ออสเตรีย เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 11
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 72,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-4MAY-7DEC19
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท – มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฟุสเซ่น-ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเก้น
กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน-เวนิส
เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 72,900-79,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ซาลส์บวร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร อาหาร X
  Day4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเคน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์– ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day10 โรม – สนามบิน
อาหาร X X
  Day11 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ซาลส์บวร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเคน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์– ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : โรม – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG019 Beautiful Romance Europe ออสเตรีย เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 11
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com