ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG017 Talk About East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน (20
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG017 Talk About East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน (20
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 53,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-20JUL-20DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา – ปราก
ปราสาทปราก -คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบ
หมู่บ้านกรินซิ่ง 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 53,900-59,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Outlet – บราติสลาวา
อาหาร อาหาร X
  Day4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา – หมู่บ้านกรินซิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เวียนนา – สนามบิน
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Outlet – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา – หมู่บ้านกรินซิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เวียนนา – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG017 Talk About East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน (20
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com