ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG016 THE RHYTHM OF EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 ว
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG016 THE RHYTHM OF EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 ว
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 65,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-19JUL-29NOV19
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค-บูดาเปสต์
ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสท์ – บราติสลาวา-คุทนาฮอร่า
โบสถ์โครงกระดูก-ปราก – ปราสาทปราก
สะพานชาร์ล-จัตุรัสเมืองเก่า-คาร์โลวีวารี
เชสกี้ครุมลอฟ-ฮัลสตัท – ฟุสเซน
ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 65,900-72,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค – ช๊อปปิ้ง
X อาหาร อาหาร
  Day3 เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
อาหาร X อาหาร
  Day5 บราติสลาวา – คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – จัตุรัสเมืองเก่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปราก – คาร์โลวีวารี – เชสกี้ครุมลอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
อาหาร อาหาร X
  Day10 มิวนิค – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day11 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค – ช๊อปปิ้ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บราติสลาวา – คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – จัตุรัสเมืองเก่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราก – คาร์โลวีวารี – เชสกี้ครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : มิวนิค – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG016 THE RHYTHM OF EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 ว
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com