ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 62,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-21JUN-22NOV19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บราติสลาวา-ปราก – ปราสาทปราก
เชสกี้ครุมลอฟ-ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท
มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น-น้ำตกไรน์
เมืองซุก - อินเทอลาเกน-เขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น - ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 62,900-69,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
อาหาร X อาหาร
  Day4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก – อินเทอลาเกน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร X
  Day9 ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก – อินเทอลาเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com