ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-OSLX008 Shop Eat Play ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (23121
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-OSLX008 Shop Eat Play ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (23121
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THB15-OS-EU-9SEP-23DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน OS
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก– เบิร์ชเต็ทกาเด้น – เหมืองเกลือ Salzbergwerk – ล่องเรือชม ความสวยงามของทะเลสาบโคนิก – มิวนิค – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ฟุสเซ่น– ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ป่าดำ – ไฟร์บวร์ก- ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน– ซุก – ลูเซิร์น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร อาหาร X
  Day4 ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น – เหมืองเกลือ Salzbergwerk – ล่องเรือชม ความสวยงามของทะเลสาบโคนิก – มิวนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 มิวนิค – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ฟุสเซ่น
อาหาร X อาหาร
  Day6 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ป่าดำ – ไฟร์บวร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ไฟร์บวร์ก - ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เซนท์กัลเลน – ซุก – ลูเซิร์น – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น – เหมืองเกลือ Salzbergwerk – ล่องเรือชม ความสวยงามของทะเลสาบโคนิก – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มิวนิค – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ป่าดำ – ไฟร์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ไฟร์บวร์ก - ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เซนท์กัลเลน – ซุก – ลูเซิร์น – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-OSLX008 Shop Eat Play ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (23121
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com