ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-OS009 GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี 10 วัน 7 ค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-OS009 GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี 10 วัน 7 ค
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 57,900
รหัสทัวร์ THB15-OS-EU-23SEP-24NOV19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน OS
เวียนนา – กราซ – ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบลล์ – ฮัลสตัท – เข้าชมเหมืองเกลือฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาบ ฮัลสตัท – เชสกี บุดาโจวิช– เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล- คาร์โลวี วารี- มาเรียนสเก้ ลาสเน่ – คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 เวียนนา – กราซ – ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบลล์
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เข้าชมเหมืองเกลือฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาบ ฮัลสตัท – เชสกี บุดาโจวิช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เชสกี้ บุดาโจวิช – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล
อาหาร อาหาร X
  Day6 ปราก - คาร์โลวี วารี- มาเรียนสเก้ ลาสเน่ – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปราก – คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – บราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 บูดาเปสท์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร อาหาร X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เวียนนา – กราซ – ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบลล์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เข้าชมเหมืองเกลือฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาบ ฮัลสตัท – เชสกี บุดาโจวิช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เชสกี้ บุดาโจวิช – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ปราก - คาร์โลวี วารี- มาเรียนสเก้ ลาสเน่ – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราก – คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : บูดาเปสท์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3VIE-OS009 GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี 10 วัน 7 ค
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com