ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-TG009 SAY HELLO TO HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-TG009 SAY HELLO TO HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-6AUG-6DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท
ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท-ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์-โดเนาว์ชิงเก้น
น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน – ซูก
เขาริกิ – วิทซ์เนาว์-ล่องเรือสู่เมืองลูเซิร์น
แองเกิ้ลเบิร์ก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,900-52,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โดเนาว์ชิงเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โดเนาว์ชิงเก้น – น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เซนท์กัลเลน – ซูก – ยอดเขาริกิ – วิทซ์เนาว์– ล่องเรือสู่เมืองลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก
อาหาร อาหาร X
  Day7 แองเกิ้ลเบิร์ก – สนามบินซูริค
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โดเนาว์ชิงเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โดเนาว์ชิงเก้น – น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เซนท์กัลเลน – ซูก – ยอดเขาริกิ – วิทซ์เนาว์– ล่องเรือสู่เมืองลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : แองเกิ้ลเบิร์ก – สนามบินซูริค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-TG009 SAY HELLO TO HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com