ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-SQ001 SWEETIE GERMANY AND SWISS เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (01
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-SQ001 SWEETIE GERMANY AND SWISS เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (01
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 48,888
รหัสทัวร์ THB15-SQ-EU-9OCT-1DEC19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน SQ
มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ป่าดำ – ทิทิเซ่ – โดเนาชิงเก้น – ชาฟฟ์เฮาเซิน
น้ำตกไรน์ – ยอดเขาริกิ – ลูเซิร์น – ซูริค
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 48,888-51,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – สิงคโปร์
X X X
  Day2 สิงคโปร์– มิวนิค – ฟุสเซน
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พารเ์ท่น เคียร์เชน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าดำ – ทิทิเซ่ – โดเนาว์ชิงเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โดเนาชิงเก้น – ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ยอดเขาริกิ – ลูเซิร์น – ซูริค
อาหาร อาหาร X
  Day6 ซูริค- สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 สิงคโปร์- กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สิงคโปร์– มิวนิค – ฟุสเซน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พารเ์ท่น เคียร์เชน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าดำ – ทิทิเซ่ – โดเนาว์ชิงเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โดเนาชิงเก้น – ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ยอดเขาริกิ – ลูเซิร์น – ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ซูริค- สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สิงคโปร์- กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-SQ001 SWEETIE GERMANY AND SWISS เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (01
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com