ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-LH001 LET’S ENJOY EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 10 วัน 8 คื
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-LH001 LET’S ENJOY EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 10 วัน 8 คื
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 66,900
รหัสทัวร์ THB15-LH-EU-1-10OCT19
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
สายการบิน LH
มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ -  ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท – ลินซ์ –OUTLET – เวียนนา
เมลค์ – พระราชวังเชิร์นบรุนน์
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
เชสกี้ ครุมลอฟ – พัสเซา
สายการบิน : LUFTHANSA (LH)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – มิวนิค
X X X
  Day2 มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ฟุสเซ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ลินซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ลินซ์–OUTLET – เวียนนา
อาหาร X อาหาร
  Day6 เวียนนา – เมลค์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์- บราติสลาวา
อาหาร อาหาร X
  Day7 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร อาหาร X
  Day8 ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – พัสเซา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 พัสเซา – มิวนิค – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิวนิค
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ลินซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลินซ์–OUTLET – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เวียนนา – เมลค์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์- บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – พัสเซา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : พัสเซา – มิวนิค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-LH001 LET’S ENJOY EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 10 วัน 8 คื
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com