ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-EK005 THE ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-EK005 THE ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-EU-9MAY-29OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – กรุงบราติสลาว่า
เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก
เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส
เดินชมย่านช่างทองโบราณ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900-47,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์– กรุงบูดาเปสต์– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กรุงบูดาเปสต์– กรุงบราติสลาว่า – OUTLET - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร X อาหาร
  Day6 เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี- กรุงปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส – เดินชมย่านช่างทองโบราณ - สนามบิน
อาหาร X X
  Day8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์– กรุงบูดาเปสต์– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงบูดาเปสต์– กรุงบราติสลาว่า – OUTLET - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี- กรุงปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส – เดินชมย่านช่างทองโบราณ - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3MUC-EK005 THE ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com