ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-TG020 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน (051219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-TG020 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน (051219)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 53,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-22AUG-5DEC19
ระยะเวลา
สายการบิน TG
แฟรงก์เฟิร์ต  – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
วูซ์บวร์ก – ไฮเดลเบิร์ก-จัตุรัสโรเมอร์
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ-หมู่บ้านกีธูร์น
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – กรุงเฮก
รอตเตอร์ดัม – เกนท์ – บรูกก์ – บรัสเซลล์ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 53,900-55,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 แฟรงก์เฟิร์ต – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 นูเรมเบิร์ก – วซูบ์วรก์ – ไฮเดลเบิร์ก– แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โคโลญ – Outlet – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร X อาหาร
  Day6 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก– หมู่บ้านกังหันลมซานสส์คันส์ – กรุงเฮก – รอตเตอร์ดัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 รอตเตอร์ดัม – เกนท์ – บรูกก์ – บรัสเซลล์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 บรัสเซลล์– สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : แฟรงก์เฟิร์ต – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นูเรมเบิร์ก – วซูบ์วรก์ – ไฮเดลเบิร์ก– แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โคโลญ – Outlet – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก– หมู่บ้านกังหันลมซานสส์คันส์ – กรุงเฮก – รอตเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : รอตเตอร์ดัม – เกนท์ – บรูกก์ – บรัสเซลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : บรัสเซลล์– สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-TG020 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน (051219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com