ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-TG018 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (021219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-TG018 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (021219)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 58,888
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-7SEP-2DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ
ช้อปปิ้ง Roermond Outlet
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
จัตุรัสดัมสแควร์ – เมืองรอตเทอร์ดาม
แอนท์เวิร์พ – เมืองบรูจจ์ – กรุงบรัสเซลล์
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – ถนนชองป์เชลิเซ่
หอไอเฟล– ประตูชัย-พระราชวังแวร์ซายน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,888-59,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
X X X
  Day2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ
X อาหาร อาหาร
  Day3 โคโลญ – ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet– หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์- อัมสเตอร์ดัม
อาหาร X อาหาร
  Day4 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์– เมืองรอตเทอร์ ดาม – แอนท์เวิร์บ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 แอนท์เวิร์บ – เมืองบรูจจ์ – กรุงบรัสเซลล์ – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – ถนนชองป์เชลิเช – หอไอเฟล– ประตูชัย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช๊อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day8 ปารีส – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โคโลญ – ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet– หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์- อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์– เมืองรอตเทอร์ ดาม – แอนท์เวิร์บ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : แอนท์เวิร์บ – เมืองบรูจจ์ – กรุงบรัสเซลล์ – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – ถนนชองป์เชลิเช – หอไอเฟล– ประตูชัย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช๊อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ปารีส – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-TG018 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (021219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com