ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-EK016 Wonderful Alsace And Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเ
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-EK016 Wonderful Alsace And Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเ
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-EU-25JUN-22OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน EK
แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
รีคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์ - ลินเดา
ทิทิเซ่ – เขาซุกสปิตเซ่-การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
ฮัลสตัท – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
บราติสลาว่า-Parndorf Outlet – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – CASTLE HILL
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,900-54,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 สตราสบูร์ก – รีคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์
อาหาร X อาหาร
  Day4 กอลมาร์- ลินเดา - ทิทิเซ่ – เขาซุกสปิตเซ่ - พารเ์ท่น เคียร์เช่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– Parndorf Outlet – บราติสลาว่า
อาหาร อาหาร X
  Day7 บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Vaci Street
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สตราสบูร์ก – รีคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กอลมาร์- ลินเดา - ทิทิเซ่ – เขาซุกสปิตเซ่ - พารเ์ท่น เคียร์เช่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– Parndorf Outlet – บราติสลาว่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Vaci Street
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3FRA-EK016 Wonderful Alsace And Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเ
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com