ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3BUD-EK003 มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก 7 วัน 4 คืน (261019)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3BUD-EK003 มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก 7 วัน 4 คืน (261019)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 33,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-EU-21MAY-26OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูโดโจวิซ
คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 33,900-38,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
X X อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – OUTLET – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
อาหาร X อาหาร
  Day4 เวียนนา – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูโดโจวิซ
X X อาหาร
  Day5 เชสกี้ บูโดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร อาหาร X
  Day6 ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร X X
  Day7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – OUTLET – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวียนนา – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูโดโจวิซ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เชสกี้ บูโดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QE3BUD-EK003 มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก 7 วัน 4 คืน (261019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com