ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Insight Grand Eastern Europe 10 Days (041219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Insight Grand Eastern Europe 10 Days (041219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 88,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-EU-7JUN-4DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง- กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ -บูดาเปสต์- บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี- ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง - ทะเลสาเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์- มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน -เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
X X X
  Day2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์- คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
X อาหาร อาหาร
  Day3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 บูดาเปสต์- บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี- กรุงปร๊าก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปร๊าก - เชสกี้ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ทะเลสาเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์- มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์- คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บูดาเปสต์- บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี- กรุงปร๊าก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปร๊าก - เชสกี้ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ทะเลสาเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์- มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Insight Grand Eastern Europe 10 Days (041219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com