ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG031 EASTERN EUROPE FANTASY ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 7 วัน 4 คืน (170620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG031 EASTERN EUROPE FANTASY ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 7 วัน 4 คืน (170620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-10MAR-17JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – บูดาเปสต์
บราติสลาวา – ปราก
เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค
ฮัลสตัท – มิวนิค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก
อาหาร อาหาร X
  Day4 ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร X
  Day5 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร X X
  Day6 มิวนิค – สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : มิวนิค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG031 EASTERN EUROPE FANTASY ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 7 วัน 4 คืน (170620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com