ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG027 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด์ 10 วัน 7 คืน (160520)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG027 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด์ 10 วัน 7 คืน (160520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก โปแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-9APR-16MAY20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บราติสลาวา - เบอร์โน
พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – คราคูฟ
เหมืองเกลือเวียลีซก้า – เชสโตโซว่า
แบล็คมาดอนน่า - วรอตสวัฟ
ปราก – สะพานชาร์ล - ปราสาทปราก
เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน
อาหาร X อาหาร
  Day4 เบอร์โน – พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – คราคูฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เหมืองเกลือเวียลีซก้า – เชสโตโซว่า – แบล็คมาดอนน่า - วรอตสวัฟ
อาหาร อาหาร X
  Day6 วรอตสวัฟ – ปราก – สะพานชาร์ล
อาหาร อาหาร X
  Day7 ปราก - ปราสาทปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร X อาหาร
  Day8 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 เวียนนา – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เบอร์โน – พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – คราคูฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เหมืองเกลือเวียลีซก้า – เชสโตโซว่า – แบล็คมาดอนน่า - วรอตสวัฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : วรอตสวัฟ – ปราก – สะพานชาร์ล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ปราก - ปราสาทปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เวียนนา – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG027 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด์ 10 วัน 7 คืน (160520)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com