ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG022 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 ค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG022 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 ค
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-8AUG-19SEP19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน– ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีค้รุมลอฟ– มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน
อาหาร X อาหาร
  Day4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีค้รุมลอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เชสกีค้รุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร X
  Day9 เวียนนา – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีค้รุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เชสกีค้รุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : เวียนนา – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG022 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 ค
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com