ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG019 WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย-เยอรมนี–สวิตเซอร์แลนด์–อิตาลี 11 วัน 8
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG019 WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย-เยอรมนี–สวิตเซอร์แลนด์–อิตาลี 11 วัน 8
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 72,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-7SEP-25DEC19
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค–โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเก้น– กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงฟราวด์– มิลาน– เวนิส – เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า– โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร อาหาร X
  Day4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ฟุสเซ่น - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงฟราวด์– มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day10 โรม – สนามบิน
อาหาร X X
  Day11 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ฟุสเซ่น - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงฟราวด์– มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : โรม – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG019 WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย-เยอรมนี–สวิตเซอร์แลนด์–อิตาลี 11 วัน 8
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com