ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG016 IDEAL EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 วัน 8 คืน (110420)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG016 IDEAL EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 วัน 8 คืน (110420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ราคาเริ่มต้น 79,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-11APR-21APR20
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ 
ช้อปปิ้ง - บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - OUTLET 
บราติสลาวา - คุทนาฮอร่า 
โบสถ์โครงกระดูก – ปราก
ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ 
จัตุรัสเมืองเก่า - คาร์โลวี วารี 
เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
ฮัลสตัท – ฟุสเซน – มิวนิค
ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง
X อาหาร อาหาร
  Day3 เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 บูดาเปสต์ – OUTLET – บราติสลาวา
อาหาร X อาหาร
  Day5 บราติสลาวา – คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จัตุรัสเมืองเก่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ฟุสเซน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
อาหาร อาหาร X
  Day10 มิวนิค – สนามบิน
อาหาร X X
  Day11 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บูดาเปสต์ – OUTLET – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บราติสลาวา – คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จัตุรัสเมืองเก่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ฟุสเซน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : มิวนิค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG016 IDEAL EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 วัน 8 คืน (110420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com