ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG014 HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (060620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG014 HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (060620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-27DEC19-6JUN20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์
บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นูเรมเบิร์ก
แบมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา
อาหาร X อาหาร
  Day4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร อาหาร X
  Day5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
อาหาร อาหาร X
  Day8 มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 แฟรงค์เฟิร์ต – OUTLET - สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : แฟรงค์เฟิร์ต – OUTLET - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG014 HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (060620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com