ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG007 EUROPE DISCOVERY ออสเตรีย-เยอรมนี–อิตาลี 10 วัน 7 คืน (211119)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG007 EUROPE DISCOVERY ออสเตรีย-เยอรมนี–อิตาลี 10 วัน 7 คืน (211119)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 62,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-30JUN-21NOV19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – ฮัลสตัท – ซาลบวร์ก– เบิร์ชเต็ทกาเด้น - เหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – อินส์บรูค– เวโรน่า – มิลาน - เจนัว – หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร – ปิซ่า– หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – โรม– วาติกัน – มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี– บันไดสเปน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลบวร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น - เหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – อินส์บรูค
อาหาร อาหาร X
  Day5 อินส์บรูค – เวโรน่า – มิลาน
อาหาร อาหาร X
  Day6 มิลาน - เจนัว – หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร – ปิซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – โรม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี– บันไดสเปน
อาหาร อาหาร X
  Day9 โรม – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลบวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น - เหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – อินส์บรูค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : อินส์บรูค – เวโรน่า – มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : มิลาน - เจนัว – หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร – ปิซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – โรม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี– บันไดสเปน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : โรม – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-TG007 EUROPE DISCOVERY ออสเตรีย-เยอรมนี–อิตาลี 10 วัน 7 คืน (211119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com