ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-QR007 AMAZING TIME IN EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (210320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-QR007 AMAZING TIME IN EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (210320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 44,900
รหัสทัวร์ THG1-QR-EU-20FEB-21MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
เวียนนา – ฮัลสตัท 
เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก  
คาร์โลวี วารี - ปราสาทปราก 
บราติสลาวา – OUTLET 
บูดาเปสต์ – ซาลส์บวร์ก
พระราชวังเชินบรุนน์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร อาหาร X
  Day5 ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสต์
อาหาร X อาหาร
  Day7 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day8 โดฮา – กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสต์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : โดฮา – กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-QR007 AMAZING TIME IN EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (210320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com