ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-BR002 WONDEROUS ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (180620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-BR002 WONDEROUS ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (180620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THG1-BR-EU-11-18JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน BR
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเกี้ บูดาโจวิค
คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทปราก
กรุงบราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมชาวประมง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บราติสลาวา – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร X อาหาร
  Day7 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาวา – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3VIE-BR002 WONDEROUS ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (180620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com