ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK009 SAY HI EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9 DAYS 6 NIGHTS (090620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK009 SAY HI EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9 DAYS 6 NIGHTS (090620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-3MAR-9JUN20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน EK
ปราก – คาโลวี วารี - เข้าชมปราสาทปราก
สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อิงก็อลชตัท – Outlet – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
ฮัลสตัท – เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
บราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า - กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี
X X อาหาร
  Day3 ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เชสกี้ บูดาโจวิค – อิงก็อลชตัท - Outlet – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
อาหาร X X
  Day5 มิวนิค - ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า
อาหาร อาหาร X
  Day7 บราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร X อาหาร
  Day8 กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค – อิงก็อลชตัท - Outlet – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : มิวนิค - ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : บราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK009 SAY HI EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9 DAYS 6 NIGHTS (090620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com