ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7วัน 4 คืน (011219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK006 NEXT STOP  EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7วัน 4 คืน (011219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 36,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-EU-03NOV-01DEC19
ระยะเวลา 7วัน 4 คืน
สายการบิน EK
ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
X X อาหาร
  Day3 ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
อาหาร อาหาร X
  Day6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 ดูไบ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
01 - 07 ธ.ค. 62
39,900
44,800
39,900
39,900
39,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7วัน 4 คืน (011219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com