ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MXP-EK035 FANTASTIC EASTERN EUROPE อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน (290320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MXP-EK035 FANTASTIC EASTERN EUROPE อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน (290320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-29DEC19-29MAR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่
เวโรน่า - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค
เมสเต้ - โพสตอยน่า – ถ้ำโพสตอยน่า
ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด
ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล
เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก
ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า
เมืองเก่าบราติสลาว่า - บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า
X อาหาร อาหาร
  Day3 เวโรน่า – ชมเมือง - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เมสเต้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เวนิส – OUTLET – โพสตอยน่า – ถ้ำโพสตอยน่า – ลูบลิยานา
อาหาร X อาหาร
  Day5 ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า – เมืองเก่าบราติสลาว่า
อาหาร X อาหาร
  Day8 OUTLET – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร X อาหาร
  Day9 บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day10 ดูไบ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวโรน่า – ชมเมือง - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เมสเต้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวนิส – OUTLET – โพสตอยน่า – ถ้ำโพสตอยน่า – ลูบลิยานา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า – เมืองเก่าบราติสลาว่า
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : OUTLET – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MXP-EK035 FANTASTIC EASTERN EUROPE อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน (290320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com