ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-EK006 CALL ME EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (180620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-EK006 CALL ME EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (180620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ราคาเริ่มต้น 48,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-10FEB-18JUN20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน EK
มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก 
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 
จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - ฮัลสตัท 
เชสกี้ ครุมลอฟ - กรุงปราก 
เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์
กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา 
Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
อาหาร อาหาร X
  Day4 มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กรุงปราก – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปราสาทบราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร X อาหาร
  Day8 กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงปราก – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราสาทบราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-EK006 CALL ME EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (180620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com