ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-TG004 LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-TG004 LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรี
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-13AUG-18OCT19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก– ปราสาทแห่งปราก – เบอร์โน่ – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ. – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง – เมลค์ – ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก– มิวนิค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ปราก – ปราสาทแห่งปราก – เบอร์โน่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เบอร์โน่ – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day7 เวียนนา – เมลค์ – ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ซาลส์บวร์ก – มิวนิค – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day9 มิวนิค – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราก – ปราสาทแห่งปราก – เบอร์โน่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เบอร์โน่ – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : เวียนนา – เมลค์ – ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – มิวนิค – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : มิวนิค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-TG004 LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรี
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com