ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-LH005 SHORTCUT EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (140620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-LH005 SHORTCUT EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (140620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ THG1-LH-EU-13JAN-14JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน LH
แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก  
คาร์โลวี วารี – ปราก - เข้าชมปราสาทปราก 
เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลสตัท 
ซาลส์บวร์ก - เวียนนา – อิสระช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร อาหาร X
  Day4 ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร อาหาร X
  Day6 ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day7 ดูไบ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-LH005 SHORTCUT EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (140620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com