ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK015B ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน (031219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK015B ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน (031219)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-EU-8NOV-3DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet-เมืองซาลส์บูร์ก
สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก
โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์
นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ  
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่นheดานูบ
X X อาหาร
  Day3 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 McArthurGlen Designer Outlet-ซาลส์บูร์ก
อาหาร X อาหาร
  Day5 เมืองซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์– นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ
อาหาร X X
  Day8 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่นheดานูบ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : McArthurGlen Designer Outlet-ซาลส์บูร์ก
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์– นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK015B ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน (031219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com