ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (221019)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (221019)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 47,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-EU-5JUN-22OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา
ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน
พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet
เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 47,900-52,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์- มิวนิค
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร X อาหาร
  Day6 ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์- นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร X X
  Day8 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์- มิวนิค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์- นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (221019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com