ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน (191019)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน (191019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 43,990
รหัสทัวร์ THZ2-QR-EU-24AUG-19OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน QR
กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก – สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์- กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค - เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลล์สตัทท์– ชมเมือง – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน – Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา
X X X
  Day2 กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก – สะพานชาลส์– จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลล์สตัทท์– ชมเมือง – เวียนนา
อาหาร X อาหาร
  Day5 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน – Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์
อาหาร X X
  Day6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์– กรุงโดฮา
อาหาร อาหาร X
  Day7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก – สะพานชาลส์– จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลล์สตัทท์– ชมเมือง – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน – Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์– กรุงโดฮา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน (191019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 54,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com