ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : BT-EUR01 TG มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE พักดี 4 ดาว 9 วัน 6 คืน (281219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : BT-EUR01 TG มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE พักดี 4 ดาว 9 วัน 6 คืน (281219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THB11-TG-EU-10OCT-28DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค - อัลลิอันซ์ อารีนา - จตุรัสมารีนเพทส 
เมืองชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองฟุสเซ่น 
เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เซิน - นั่งรถไฟ Cogwheel Train 
ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ - เมืองวาลบวร์ก พระราชวังและสวนมิราเบล 
จัตุรัสเรสซิเดนท์ - บ้านเกิดโมซาร์ท - เซนท์ วูฟกัง
ฮัลล์สตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก - สะพานชาร์ล 
ย่านเมืองเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์- ปราสาทปราก 
โบสถ์ เซ็นท์วีตัส - ถนน Golden Lane - บราทิสลาว่า
บูดาเปสต์ - สะพานเชน - คาสเทิลฮัลล์ - จัตุรัสวีรบุรุษ
โรงอุปรากรณ์ฮังการี - มหาวิหารเซ็นท์  สตีเฟ่น 
ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ
Fashion Outlet Prandoft - เวียนนา
พระราชวังและสวนเซินน์บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิวนิค - อัลลิอันซ์ อารีนา - จตุรัสมารีนเพทส - เมืองชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เซิน - นั่งรถไฟ Cogwheel Train - ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ - เมืองวาลบวร์ก พระราชวังและสวนมิราเบล - จัตุรัสเรสซิเดนท์ - บ้านเกิดโมซาร์ท - เซ็นท์ วูฟกัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฮัลล์สตัท - เช้สกี้ ครุมลอฟ - ปราก - สะพานชาร์ล - ย่านเมืองเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราก - ปราสาทปราก - โบสถ์ เซ็นท์วีตัส - ถนน Golden Lane - บราทิสลาว่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บราทิสลาว่า - ปูดาเปสต์ - สะพานเชน - คาสเทิลฮัลล์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - โรงอุปรากรณ์ฮังการี - มหาวิหารเซ็นท์ สตีเฟ่น - ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปูดาเปสต์ - Fashion Outlet Prandoft - เวียนนา - พระราชวังและสวนเซินน์บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร X อาหาร
  Day8 เวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
อาหาร X X
  Day9 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค - อัลลิอันซ์ อารีนา - จตุรัสมารีนเพทส - เมืองชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เซิน - นั่งรถไฟ Cogwheel Train - ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ - เมืองวาลบวร์ก พระราชวังและสวนมิราเบล - จัตุรัสเรสซิเดนท์ - บ้านเกิดโมซาร์ท - เซ็นท์ วูฟกัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮัลล์สตัท - เช้สกี้ ครุมลอฟ - ปราก - สะพานชาร์ล - ย่านเมืองเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราก - ปราสาทปราก - โบสถ์ เซ็นท์วีตัส - ถนน Golden Lane - บราทิสลาว่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราทิสลาว่า - ปูดาเปสต์ - สะพานเชน - คาสเทิลฮัลล์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - โรงอุปรากรณ์ฮังการี - มหาวิหารเซ็นท์ สตีเฟ่น - ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปูดาเปสต์ - Fashion Outlet Prandoft - เวียนนา - พระราชวังและสวนเซินน์บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
18 - 26 พ.ย. 62
69,900
79,800
-
69,900
63,900
30 พ.ย. 62 - 08 ธ.ค. 62
75,900
87,800
-
75,900
68,900
26 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
87,900
106,800
-
87,900
75,900
28 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
87,900
106,800
-
87,900
75,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : BT-EUR01 TG มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE พักดี 4 ดาว 9 วัน 6 คืน (281219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com