ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท 10 วัน 7 คืน (161020)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท 10 วัน 7 คืน (161020)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ราคาเริ่มต้น 79,900
รหัสทัวร์ THE9-TK-EU-12APR-16OCT20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TK
เข้าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์ 
ดินเนอร์ดานูบครุยส์ - บูดาเปสต์ 
ฮอลโลโก – เอ็กเกอร์ – มิสโคล์ก
โบลดอคโก - โคเซเซีย – เทรสซิน
ถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา 
ออลอโมตซ์ – ลิโทมิช – คุทนา โฮรา 
ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก – เตวช์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร
X X X
  Day2 อิสตันบูล – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เข้าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์ – ดินเนอร์ดานูบครุยส์
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – ฮอลโลโก – เอ็กเกอร์ – มิสโคล์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มิสโคล์ก – โบลดอคโก – โคเซเซีย (สโลวาเกีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โคเซเซีย – ถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา – เทรสซิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เทรสซิน – ออลอโมตซ์ (ประเทศสาธารณรัฐเชก) UNESCO
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ออลอโมตซ์ – ลิโทมิช – คุทนา โฮรา – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เตวช์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 เตวช์ – เวียนนา
อาหาร อาหาร X
  Day10 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เข้าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์ – ดินเนอร์ดานูบครุยส์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ฮอลโลโก – เอ็กเกอร์ – มิสโคล์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิสโคล์ก – โบลดอคโก – โคเซเซีย (สโลวาเกีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โคเซเซีย – ถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา – เทรสซิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เทรสซิน – ออลอโมตซ์ (ประเทศสาธารณรัฐเชก) UNESCO
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ออลอโมตซ์ – ลิโทมิช – คุทนา โฮรา – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เตวช์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เตวช์ – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท 10 วัน 7 คืน (161020)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com