ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก 6 วัน 4 คืน (081219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก 6 วัน 4 คืน (081219)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ THS1-PS-EU-24MAR-8DEC19
ระยะเวลา
สายการบิน
กรุงเวียนนา-พระราชวังเชิญบรุนน์
ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก - เช็ก - ปราก
ปราสาทปราก - ปรากโอลทาวน์ 
สายการบิน : UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 35,900-42,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก 6 วัน 4 คืน (081219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com